Samen voor meer veiligheid en minder ongevallen

De Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid stelde zich in 2011 het doel om het aantal verkeersdoden in België te halveren tegen 2020. Als Staatssecretaris onderschrijf ik deze doelstelling voor de volle 100%.

Er is goed nieuws! Over het algemeen voelen de verschillende weggebruikers zich al wat veiliger dan vorig
jaar. Maar het blijft nodig om ons dagelijks in te zetten voor een veiliger verkeer. De cijfers uit deze Nationale
VerkeersONveiligheidsenquête spreken voor zich:

  • 1 op 5 kent iemand in zijn directe omgeving die betrokken was bij een dodelijk verkeersongeval.
  • 1 op 53 Belgische weggebruikers was in het voorbije jaar zelf betrokken in een verkeersongeval met gewonden.
  • 1 op 9 burgers was de laatste 12 maanden betrokken bij een ongeval met enkel materiële schade.

Om deze situatie om te buigen, hebben we de medewerking nodig van elke weggebruiker. De Nationale
VerkeersONveiligheidsenquête peilt naar de oorzaken waarom mensen zich ONveilig voelen in het verkeer, maar vraagt ook welke maatregelen de burger verkiest.

Deze voorstellen zijn een waardevolle bron van inspiratie voor het verkeersveiligheidsbeleid.

Melchior Wathelet, Staatssecretaris voor Mobiliteit